อบรมการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาด้านการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ

อบรมการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาด้านการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ

นายประสิทธิ์ จุ่นขจร คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และประธานชมรมวอลเลย์บอลสมุทรสาคร เป็นผู้แทนจากคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการอบรมการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาด้านการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และสถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการอบรมภาษาอังกฤษ จัดการพัฒนาวิชาที่ 1 – 6 ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ 6 ช่วง 6 สัปดาห์  ณ โรงแรมโก้เด้น ทิวทิป พระรามเก้า

Related Articles