แถลงข่าวการจัดงานเกษตรและของดีอ.บ้านแพ้ว เปิดศักยภาพพื้นที่และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว