อบจ.สมุทรสาคร เร่งจัด กิจกรรม “ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″

อบจ.สมุทรสาคร เร่งจัด กิจกรรม “ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″
Spread the love

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เร่งจัด กิจกรรม “ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″ ให้กับครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสอนน้องๆ นักเรียนทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ ทักษะจากการฝึกปฏิบัติไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว และสามารถทำหน้ากากอนามัยใช้เองในครอบครัวได้


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles