ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่าน จุดสกัดป้องกันการติดโรค Covid – 19

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่าน จุดสกัดป้องกันการติดโรค Covid – 19

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านหรือจุดสกัดเพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด จัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง สังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค Covid – 19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รับฟังรายงานรวมถึงปัญหาในด้านต่างๆ ในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดไข้ประชาชนที่ใช้รถสาธารณะ รถยนต์ทั่วไปในการเดินทาง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้เส้นทางเป็นอย่างดี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รอวปลัด อบต.นาโคก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำจุดตรวจ-จุดสกัด ณ บริเวรหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 (ฝั่งขาเข้า)

Related Articles