ผู้ว่าฯ พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยสมุทรสาคร แจกหน้ากากผ้าให้พ่อค้าประชาชนที่ตลาดสดมหาชัย

ผู้ว่าฯ พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยสมุทรสาคร แจกหน้ากากผ้าให้พ่อค้าประชาชนที่ตลาดสดมหาชัย

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่แจกแหน้ากากผ้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายที่ตลาดสดมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรสาคร และ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยสมุทรสาครร่วมแจกหน้ากากผ้า พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาซื้อขายสวมใส่หน้ากาผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับ ตลาดสดมหาชัย ถือว่าเป็นแหล่งจับจ่ายซื้ออาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาครตลาดหนึ่ง ที่มีประชาชนและท่องเที่ยวเดินทางมาซื้ออาหารทะเลสดเป็นจำนวนมาก จากการลงพื้นที่ พบว่า พ่อค้าประชาชนส่วนใหญ่ สวมใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้ากันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการแจกหน้ากากผ้าในครั้งนี้ก็เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน มีหน้ากากสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ในแต่ละวัน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตระหนักในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Related Articles