คณะกรรมาธิการแรงงานและที่ปรึกษาร่วมกับภาคเอกชนมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชเดลี่นัท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

คณะกรรมาธิการแรงงานและที่ปรึกษาร่วมกับภาคเอกชนมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชเดลี่นัท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการแรงงานและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายกันต์กวี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 60,000 ชิ้น เจลล้างมือ จำนวน 1,000 ขวด และผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชเดลี่นัทจากบริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดจำนวน 50 กล่อง รวมจำนวน 6,240 ชิ้น โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดสรรแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 3 อำเภอ ในการปฏิบัติหน้าที่สร้างขวัญและกำลังใจเพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 

ส.ส.อนุสรี กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด -19 กระทรวงแรงงาน จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งบริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 60,000 ชิ้น เจลล้างมือ จำนวน 1,000 ขวด และบริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชเดลี่นัทจากจำนวน 50 กล่อง รวมจำนวน 6,240 ชิ้น เพื่อนำมามอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปจัดสรรแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

Related Articles