ภาคเอกชนร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการสู้ภัยโควิด-19

ภาคเอกชนร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 7 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบสิ่งของจาก ภาคเอกชน ที่สนับสนุนทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัยโควิด19 อาทิ นางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ และบริษัทไดอิชิ พลาสติก นำเกลือล้างทำความสะอาดเพื่อสนับสนุนกิจกรรม Big Cleaning Day ของจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 200 ถุง พร้อมทางบริษัท ไดอิชิพลาสติค มอบ Face shield จำนวน 100 ชิ้น และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาทให้กับผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เพื่อเข้ากองทุน คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19 และมอบเงินให้กับนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 10,000 บาท, นายพัฒนา ตั้งกิติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พระราม 2 พัฒนาปิโตรเลียม จำกัด สมุทรสาคร มอบตู้ครอบเพื่อการแพทย์ จำนวน 10 ตู้, หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงิน จำนวน 91,000.- บาท เข้ากองทุน คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19 และผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) มอบ แอลกอฮอล์ จำนวน 2,500 ลิตร ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จะนำไปจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในระดับอำเภอ,จังหวัด และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการสู้ภัยโรคโควิด19 ต่อไป

Related Articles