ผู้ว่าฯสมุทรสาครเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCovid – 19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช

ผู้ว่าฯสมุทรสาครเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCovid – 19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดสุทธิวาตวราราม (ช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปิดแจกอาหาร เครื่องดื่ม เวลา 09.00-11.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีพระครูสิทธิธรรมาภรณ์ คณะสงฆ์อำเภอเมืองสมุทรสาคร/เจ้าอาวาสวัดวัดสุทธิวาตวราราม (ช่องลม) พร้อมคณะสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และ อสม. ร่วมแจกจ่ายอาหาร

สำหรับ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จัดตั้งตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช โดยมีพระครูสิทธิธรรมาภรณ์ คณะสงฆ์อำเภอเมืองสมุทรสาคร/เจ้าอาวาสวัดวัดสุทธิวาตวราราม (ช่องลม) เป็นผู้ดูแลนั้น เปิดเป็นโรงทานแจกอาหาร น้ำดื่ม วันละไม่ต่ำกว่า 300 ชุด จะแจกตั้งแต่เวลา 09.00 น – 11.00 น. หรือจนกว่าอาหารกล่องจะหมด และจะแจกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยบรรยากาศทั่วไปพบว่า มีประชาชนทั่วไป เด็กๆที่มากับพ่อแม่ ผู้สูงอายุ วินมอเตอร์ไซค์ มารับแจกอาหาร โดยทุกคนได้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน ทุกคนผ่านจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดไข้ต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน และยืนเข้าแถวห่างกัน 1 เมตร ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing ของรัฐบาล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) จัดตั้งตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ก็เพื่อลช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ต่อไป

Related Articles