นายก อบจ.สมุทรสาคร รับมอบ Face Shield จากบริษัทสยามเมธี จำกัด

นายก อบจ.สมุทรสาคร รับมอบ Face Shield จากบริษัทสยามเมธี จำกัด

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาติ โพธิ์ถนอม รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 1,000 ชิ้น จากบริษัทสยามเมธี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายพลาสติกในครัวเรือน เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล ทีมหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 ต่อไป

Related Articles