ภาคเอกชนนำอาหารและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมอบผู้ว่าฯ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ภาคเอกชนนำอาหารและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมอบผู้ว่าฯ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบอาหารและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ปลากระป๋องตราซีเล็ค ปลาเส้นตราFisho จากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด รวมมูลค่า 800,000 บาท (แปดแสนบาท) ทั้งนี้ เพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ดูแลชาวสมุทรสาครในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

Related Articles