ผู้พิทักษ์สิทธิ์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สำรวจและขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามมาตราการเยียวยา 5,000 บาท

ผู้พิทักษ์สิทธิ์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สำรวจและขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามมาตราการเยียวยา 5,000 บาท

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สำรวจและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทต่อไป

ภาพ :: ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์จังหวัดสมุทรสาคร
ข่าว :: สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles