อบจ.สมุทรสาคร ไม่ทอดทิ้งผู้พิการ 6 ประเภท มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์โควิด-19

อบจ.สมุทรสาคร ไม่ทอดทิ้งผู้พิการ 6 ประเภท มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์โควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร, นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร, ด.ต.พงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ส.อบจ.สมุทรสาคร, คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร ในหมู่บ้านพัธนชัย ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีนายเกษม จันทร์คง นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนสมาคม/ชมรมคนพิการ 6 ประเภท ได้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสมุทรสาคร, สมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรสาคร, ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนสมุทรสาคร, ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสาคร, ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสมุทรสาคร และ ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับเครื่องอุปโภค บริโภคที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดมามอบให้แก่ผู้พิการของสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัมจำนวน 650 ถุง,ปลากระป๋อง 20 กล่อง ,หน้ากากผ้า และเจลจ้างมือ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้แก่ผู้พิการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ และถ้าหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อยาวนานไปอีก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้หากทางผู้พิการมีความประสงค์จะให้ อบจ.ช่วยเหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือช่วยเป็นคนกลางในการประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่จะเข้ามาให้การบรรเทาทุกข์แก่ผู้พิการได้นั้น ก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ทันที ซึ่งผู้พิการก็ถือเป็น กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญในสังคม ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันดูแลโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้

Related Articles