คนสาคร ไม่ทอดทิ้งใคร นำสิ่งของช่วยผู้ประกอบการร้านเสริมสวย ร้านตัดผม สู้ภัย COVID#19 ไปด้วยกัน