“สุขภาพดี ไม่มีขาย”

“สุขภาพดี ไม่มีขาย”
Spread the love

การออกกำลังกายเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยไข้ ลดการใช้ยารักษาโรค จึงขอเชิญชวนทุกท่านสละเวลามาออกกำลังกายกันครับ .. เพื่อให้สุขภาพดี ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ สร้างความสุขให้แก่ตนเองและคนใกล้ชิด
.
พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต
ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

#กรรมาธิการการกีฬา
#วุฒิสภา
#กีฬาพัฒนาคนคนพัฒนาชาติ
#สปอร์ตไทยแลนด์วุฒิสภา


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles