“สุขภาพดี ไม่มีขาย”

“สุขภาพดี ไม่มีขาย”

การออกกำลังกายเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยไข้ ลดการใช้ยารักษาโรค จึงขอเชิญชวนทุกท่านสละเวลามาออกกำลังกายกันครับ .. เพื่อให้สุขภาพดี ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ สร้างความสุขให้แก่ตนเองและคนใกล้ชิด
.
พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต
ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

#กรรมาธิการการกีฬา
#วุฒิสภา
#กีฬาพัฒนาคนคนพัฒนาชาติ
#สปอร์ตไทยแลนด์วุฒิสภา

Related Articles