จังหวัดสมุทรสาครลงนามถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดสมุทรสาครลงนามถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดสมุทรสาครลงนามถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกร ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 42 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

โดยในพิธี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีได้ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 จากนั้น กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม พร้อมด้วยผู้ร่วมพิธี ตามลำดับ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ด้วยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย อีกด้วย

Related Articles