กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

   วชิรพราวเพริศฟ้า         เฟื่องดิน

  อลงกรณ์พิศาลสินธุ์          สวัสดิ์หล้า

เทิดนามพระภูมินทร์          ทสมราช

                  เรืองพระยศจรัสจ้า            แซ่ซ้องพระชนม์เฉลิมฯ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายอุดม  กันม่วง      ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรสาคร

กำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์

นางสาวเบญญพร  เฮงซิ้ม      กำนันตำบลชัยมงคล

นายพิษณุ  สำรวยรื่น       กำนันตำบลบางยาง

นายวัชระศักดิ์  (กำนันหนุ่ย)  อุบลไทร       ท่าทราย 

นางธันยภัทร์  (ผู้ช่วยจิ๋ว)  อุบลไทร      ท่าทราย

นายนพรัตน์  รุ่งแสง       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

นางชลธิชา  รุ่งแสง       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม

 

Related Articles