คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาปันจักสีลัต

คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาปันจักสีลัต

คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาปันจักสีลัต ที่อยู่ในโครงพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นักกีฬา “ช้างขาวเกมส์” นักกีฬาแห่งชาติ “มกรเกมส์”

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาปันจักสีลัต ที่อยู่ในโครงพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นักกีฬา “ช้างขาวเกมส์” นักกีฬาแห่งชาติ “มกรเกมส์” หลังจากที่มีการฝึกซ้อมกีฬาอยู่ที่บ้าน ช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 นักกีฬาตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ โดยนักกีฬาจะดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองกันอย่างดีที่สุด และรักษามาตรการ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโควิด-19

Related Articles