ต่างชาติเฮ ส่งผู้กักตัว 292 คน จากศูนย์ห่วงใยคนสาคร สนามกีฬาจังหวัด กลับไปใช้ชีวิตปกติ

ต่างชาติเฮ ส่งผู้กักตัว 292 คน จากศูนย์ห่วงใยคนสาคร สนามกีฬาจังหวัด กลับไปใช้ชีวิตปกติ

ส่งผู้กักตัว 292 คน จากศูนย์ห่วงใยคนสาคร สนามกีฬาจังหวัด กลับไปใช้ชีวิตปกติ

เมื่อวันนี้ 10 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าฯ นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัด พันเอกวินัย บุตรรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา สาธารณสุขจังหวัด นายอนุกูลไทยถานันดร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สมุทรสาคร นายอำเภอเมือง นาย อำเภอกระทุ่มแบน นายอำเภอบ้านแพ้ว และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมส่งตัวแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากตลาดกลางกุ้ง ที่เข้ามารักษาตัวอยู่ในศูนย์ห่วงใยคนสาคร สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร และผ่านการกักตัวปลอดเชื้อโควิด-19 จำนวน 292 คน กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้ ซึ่งช่วงของการเดินทางกลับไปยังที่พักที่ตลาดกลางกุ้ง มีทหารนำรถมาอำนวยความสะดวกช่วยขนสัมภาระและขนผู้ที่ถูกปล่อยตัวกลับบ้านด้วย

ทั้งนี้นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวว่า สำหรับผู้ที่เข้ากักตัวที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติ ได้มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตนเองและการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาด covid โดยการให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง มีวินัยในการดูแลตนเองด้วย

สำหรับบริษัทและโรงงานต่างๆ มีการดำเนินการประสานงานให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างเร่งด่วน ด้านนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัด และนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้เปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะเร่งดำเนินการตรวจคัดกรองโควิดในสถานประกอบการต่างๆ ประมาณ 30,000 คน และโรงพยาบาลสนามของเทศบาลตำบลนาดีจะสามารถดำเนินการใช้ได้ในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

#Savesakhon

#สมุทรสาครชนะ


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles