พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก สืบสานวัฒนธรรมทิ้งกระจาด จัดสิ่งของจำเป็น ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งต่อกำลังใจ อัตลักษณ์ของคนไทยที่งดงาม

พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก สืบสานวัฒนธรรมทิ้งกระจาด จัดสิ่งของจำเป็น ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งต่อกำลังใจ อัตลักษณ์ของคนไทยที่งดงาม

พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก สืบสานวัฒนธรรมทิ้งกระจาด จัดสิ่งของจำเป็น ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งต่อกำลังใจ อัตลักษณ์ของคนไทยที่งดงาม

เมื่อเวลา 11.39 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก ร่วมกับนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดสืบสานวัฒนธรรมทิ้งกระจาด ในเทศกาลสารทจีน โดยบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนตำบลบางน้ำจืด ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (New Normal) ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ได้บริจาคให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ สภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน และสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพ้ว นำไปแจก เพื่อแบ่งปันให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่อยู่ บ้าน (HI) จำนวนหนึ่งแล้ว เป็นการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งต่อกำลังใจ อัตลักษณ์คนไทยที่งดงาม ควรสืบสานให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles