เตรียมพบกับงานสืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ต้อนรับสีสันฤดูร้อน เที่ยวสบายสไตล์ชุมชน

เตรียมพบกับงานสืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ต้อนรับสีสันฤดูร้อน เที่ยวสบายสไตล์ชุมชน

เตรียมพบกับงานสืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ต้อนรับสีสันฤดูร้อน เที่ยวสบายสไตล์ชุมชน

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 08 มีนาคม 2565 ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี” ครั้งที่ 12 ภายใต้มาตรการ DMHTT ในสถานการณ์โควิด 19 โดยมีนางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายวิชัย แตงเอี่ยม นายก ทต.ดอนไก่ดี และ นางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ร่วมแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชน และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะเน้นไปที่รูปแบบของเครื่องเบญจรงค์ ที่เข้ากับยุคสมัยต้อนรับ “สีสันฤดูร้อน” มีการประยุกต์ลวดลายให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงใจกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเน้นการท่องเที่ยวในรูปแบบเที่ยวสบายสไตล์ชุมชนอีกด้วย

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า การจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ” ครั้งที่ 12 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2565 ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีแห่งนี้ เป็นชุมชนของชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากวิทยากรชาวไทย-จีนโบราณ ซึ่งทางโรงงานเสถียรภาพ หรือที่เรียกกันว่า “โรงชามไก่” ผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์เก่าแก่ของจังหวัดสมุทรสาคร เชิญ มาสอนขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงการเขียนลวดลายบนเครื่องถ้วยชาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ทางโรงงานประสบภาวะขาดทุน จนเป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการ กลุ่มลูกจ้างเดิมจึงตกอยู่ในภาวะว่างงาน ด้วยเหตุนี้เพื่อความอยู่รอดช่างเขียนลายเบญจรงค์ จึงต้องรวมกลุ่มกัน โดยนำองค์ความรู้และทักษะ การทำเครื่องเบญจรงค์มาประยุกต์ใช้ จากนั้นก็มีการพัฒนาให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเครื่องเบญจรงค์ดอนไก่ดีนั้น จะมีรูปแบบลวดลายเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้สี 5 สีเป็นหลัก และยังมีการปรับใช้สีที่สวยงามยิ่งขึ้น เช่น ลายน้ำทอง มีสีทองช่วยเสริมความสวยงามและความโดดเด่นของลาย ซึ่งลวดลายเหล่านี้ นับว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมาก หรือมีการใช้สีที่ไม่ฉูดฉาดมากเกินไป และลวดลายที่ทันสมัยให้ตรงใจกับกลุ่มวัยรุ่นนั่นเอง ซึ่งการจัดงานในปีนี้นอกจากจะเน้นงานศิลป์จากเครื่องเบญจรงค์แล้ว ยังเน้นความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้มาตรการ DMHTT

นายธีรพัฒน์ฯ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า สำหรับจังหวัดสมุทรสาครได้เล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จึงได้จัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี” ขึ้น เพื่อผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการท่องเที่ยวให้เติบโต ผู้ประกอบการค้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัด โดยการจัดงานครั้งที่ 12 นี้ เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วน ภายในงานปีนี้จะได้พบกับเบญจรงค์ที่มีลายลักษณะโดดเด่นเฉพาะ คือ ด้านการใช้สีเป็นสีละมุน โทนอ่อน (สีพาสเทล) มีลวดลายที่เน้นรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกวัยนั่นเอง อีกทั้งยังจะได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การสอนวาดลวดลายลงบนเครื่องเบญจรงค์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การแสดงดนตรีโฟล์คซองในระหว่างการจัดงานทุกๆ วัน จุดถ่ายรูปในระหว่างการจัดงาน อีกทั้งหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดียังมีบริการบ้านพักโฮมสเตย์ อีกด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี” ครั้งที่ 12 “ต้อนรับสีสันฤดูร้อน เที่ยวสบายสไตล์ชุมชน” ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Related Articles