ประกวดออกแบบ LOGO , MASCOT การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “มหาชัยเกมส์”

ประกวดออกแบบ LOGO , MASCOT การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “มหาชัยเกมส์”

ประกาศ ขอแจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์…

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “มหาชัยเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕”สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนา/กำลังศึกษา/ประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO) และสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขัน (MASCOT) โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ (ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.) ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร (สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร) ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ สนใจสอบถามที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร 034 – 429-254

Related Articles