สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง จัดศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ และประชุมเขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาค

สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง จัดศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ และประชุมเขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาค

สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง จัดศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ และประชุมเขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาค

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ครั้งที่ 2/2565 (10) ณ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นบริษัทสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขสมาชิก สน5093 โดยเป็นบริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมามากกว่า 67 ปี ด้วยการนำเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานที่มีความหลากหลายของเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้การแนะนำและต้อนรับคณะกรรมการฯ ภาคกลาง อย่างอบอุ่น

 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลางครั้งนี้ นับเป็นการประชุมส่งท้ายสำหรับการดำเนินงานวาระปี 2563 – 2565 ภายใต้การนำของนายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง โดยได้รับเกียรติจากกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมหลายท่าน ประกอบด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท.,นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท.,นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท.,ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัส รองประธาน ส.อ.ท.,นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท.,นายพากร วังศิราบัตร กรรมการบริหาร ส.อ.ท.,นางเบญจมาศ สมบูรณ์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท.,นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง 2 และ นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

วาระการประชุมที่สำคัญ ครั้งนี้ ได้แก่ พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ที่สามารถเพิ่มยอดสมาชิกประเภท สน. ได้นับตั้งแต่การดำรงวาระปี 2563 – 2565 การแนะนำประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด วาระปี 2565 – 2567 แผนงานสำหรับส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ และ สรุปผลการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง วาระปี 2563 – 2565

Related Articles