สมุทรสาครจัดพิธีไหว้วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเพื่อความเป็นสิริมงคล

สมุทรสาครจัดพิธีไหว้วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเพื่อความเป็นสิริมงคล

สมุทรสาครจัดพิธีไหว้วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายเสริมสิทธิ์ สิริเจริญสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร นายจตุพร จันทปลิน อัยการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นางละมูล ลือสุขประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานชมรมศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นจำนวนมาก ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ พิธีการไหว้วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นการไหว้แบบประเพณีโบราณของชาวจีน พิธีกรดำเนินพิธีพูดทั้งภาษาไทยและภาษาจีน โดยเริ่มจากการไหว้ฟ้า ดิน การถวายน้ำชา การถวายเครื่องเซ่นไหว้ หมี่ผัด ซิ่วท้อ ถวายหัวหมู ไหว้สัตว์ 5 อย่าง หรือโหงวแซ ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ ปลากระพง กุ้ง, ถวาย ผลไม้ 5 อย่าง แด่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร การเป็นต้น ถึงแม้ในปีนี้จะไม่มีการแจกหมี่เพราะด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางศาลเจ้าพ่อฯ จึงงดแจก แต่ประชาชนก็หลั่งไหลนำหมี่ผัด ซิ่วท้อ ผลไม้ อาหารคาว หวาน ต่างๆ มาไหว้องค์เจ้าพ่อฯ กันอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก ซึ่งการไหว้วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองถือเป็นความสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ด้วยบารมีเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจะช่วยหนุนนำให้ผู้ที่ขยันทำมาหากิน อย่างซื่อสัตย์สุจริตจะเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง และเชื่อว่าผู้ที่นำหมี่มาถวายองค์เจ้าพ่อฯ จะมีอายุที่ยืนยาวเหมือนดังเส้นหมี่ อีกด้วย

Related Articles