บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด มอบน้ำดื่มของบริษัทฯ 2,400 ขวด ให้กับโรงพยาบาลวัดบางปลา เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชน

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด มอบน้ำดื่มของบริษัทฯ 2,400 ขวด ให้กับโรงพยาบาลวัดบางปลา เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชน

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด มอบน้ำดื่มของบริษัทฯ 2,400 ขวด ให้กับโรงพยาบาลวัดบางปลา เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด โดยคุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน มอบน้ำดื่มของบริษัทฯ จำนวน 2,400 ขวด (200 แพ็ค) ให้กับโรงพยาบาลวัดบางปลาสมุทรสาคร 4 โดยมีนายชาตรี โพธิ์อบ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา นางสาวกัญญ์วรา รัตนะมะสะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปลา พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ประจำโรงพยาบาลฯ ร่วมรับมอบ โดยน้ำขวดเหล่านี้จะนำไปเติมใส่ตู้แช่น้ำดื่มที่ทางบริษัทฯ ได้บริจาคไว้ เพื่อให้บริการน้ำดื่มสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ และผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลต่อไป

 

Related Articles