ผู้ว่าฯ รุดดูความเสียหายเสาตอม่อสะพานข้ามคลองมหาชัย เบื้องต้นทางหลวงชนบทพร้อมมอบแบบให้เทศบาลนครฯ เพื่อตั้งงบประมาณ คาดใช้งบกว่า 10 ล้านบาท

ผู้ว่าฯ รุดดูความเสียหายเสาตอม่อสะพานข้ามคลองมหาชัย เบื้องต้นทางหลวงชนบทพร้อมมอบแบบให้เทศบาลนครฯ เพื่อตั้งงบประมาณ คาดใช้งบกว่า 10 ล้านบาท

ผู้ว่าฯ รุดดูความเสียหายเสาตอม่อสะพานข้ามคลองมหาชัย เบื้องต้นทางหลวงชนบทพร้อมมอบแบบให้เทศบาลนครฯ เพื่อตั้งงบประมาณ คาดใช้งบกว่า 10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายพิชิตชัย หอมหงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายวัฒนา แตงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ พร้อมคณะ ลงเรือตำรวจน้ำเพื่อลงพื้นที่ดูความเสียหายของเสาตอม่อสะพานข้ามคลองมหาชัย ที่ประชาชนกังวลจะเกิดเหตุไม่ปลอดภัย จากการลงพื้นที่พบว่า บริเวณเสาตอม่อบางต้นที่รองรับคานสะพาน มีปูนที่แตกร้าว มองเห็นเหล็กเส้น เหล็กเส้นที่โผล่มีสภาพซึกกร่อน

นายพิชิตชัย หอมหงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า ความเสียหายที่เห็นคิดเป็น 20% ไม่ได้เสียหายในตัวของโครงสร้าง โครงการสร้างมีความแข็งแรงดี ส่วนที่เสียหายเกิดจากน้ำที่ไหลลงมาหรือซึมลงมาจากด้านบนสะพาน อาจจะเป็นน้ำเมือกปลา ที่ซึ่งแล้วแทรกผ่านจุดเชื่อมต่อทำให้เกิดสนิม หรือเกิดจากความเค็มของน้ำทะเลกัดกร่อน ส่วนในเรื่องของการแบบในการซ่อมแซม ทางทางหลวงชนบทได้ดำเนินการออกแบบเสร็จแล้วและจะส่งมอบให้เทศบาลนครสมุทรสาครในสัปดาห์หน้า ในเบื้องต้นเป็นซ่อมแซม โดยไม่ปิดถนนเพื่อไม่ให้กระทบกับการสัญจรของพี่น้องประชาชน

ด้านนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ได้กล่าวว่า หากได้รับแบบจากทางหลวงชนบทฯ แล้วจะตั้งงบประมาณและนำเข้าสภาฯ เพื่อขอมติในสภาฯ เห็นชอบ หากเห็นชอบก็จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหาผู้รับจ้างต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นน่าจะใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท คาดว่าอีก 2 เดือนน่าจะดำเนินการซ่อมแซมได้

ส่วนนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ดูเสาตอม่อของสะพานข้ามคลองมหาชัย ได้รับทราบความกังวลของผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก จึงได้ลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็พบว่า เกิดการชำรุดเสียหายจริง ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จากการประมาณของทางหลวงชนบทสมุทรสาคร สะพานสามารถใช้ในการสัญจรได้ปกติ แต่ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข เพราะหากปล่อยไว้นานกว่านี้ในเรื่องของการซ่อมแซมอาจจะเกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนพี่น้องประชาชนได้

Related Articles