สมุทรสาครจัดพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

สมุทรสาครจัดพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

สมุทรสาครจัดพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ ในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระปรเมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมคณะลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับลูกเสือไทย ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2454 นับเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยมีพระราชประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชนรักชาติบ้านเมืองรักความสามัคคี มีความมานะอดทนและเสียสละเพื่อส่วนรวม

Related Articles