ปชส.สมุทรสาคร จัดเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย ทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”

ปชส.สมุทรสาคร จัดเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย ทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”

ปชส.สมุทรสาคร จัดเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย ทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.20 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” โครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ออนไลน์ และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ เป็นบทบาทสำคัญเบื้องต้นของการบริหารจัดการประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน ทำให้เข้าใจทิศทางแนวโน้มประเด็นความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสาร และนำความเข้าใจนั้น มาใช้ในวางแผนและตัดสินใจ และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ในการประกอบการตัดสินใจในแนวนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ อีกทั้งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนและพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของประชาชน

สำหรับ ในการเสวนามี นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร , นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร, นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, นางสาวปนัดดา ช้างดำ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นฯ ในประเด็น “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ตามโครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา และตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งการจัดเสวนามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารและขยายผลไปสู่ประชน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทิศทาง แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 27 ของประเทศไทย ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำมาใช้ในวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินชีวิต

Related Articles