ส.ว.ศรีศักดิ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุฯ “พิษณุโลกเกมส์” และให้กำลังใจนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร

ส.ว.ศรีศักดิ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุฯ “พิษณุโลกเกมส์” และให้กำลังใจนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร

ส.ว.ศรีศักดิ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุฯ “พิษณุโลกเกมส์” และให้กำลังใจนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / รองประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน  ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “พิษณุโลกเกมส์”  พร้อมกันนี้ นายกสมาคมกีฬาฯ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ถ่ายรูปกับนักกีฬา และให้กำลังใจนักกีฬา ผู้สูงอายุ และสต๊าฟโค้ช ที่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงพิธีเปิดอีกด้วย

Related Articles