กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้แก่ท่าเรือภัตตาคาร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้แก่ท่าเรือภัตตาคาร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้แก่ท่าเรือภัตตาคาร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ. 2566 ทางท่าเรือภัตตาคาร ของจังหวัดสมุทรสาคร ก็ผ่านการประเมิน ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตร เป็นที่เรียบร้อย กับท่านจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร  เพื่อเชิดชูเกียรติ ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมิน โดยให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี การให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงความสะอาด เป็นธรรม ปลอดภัย ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจและยอมรับในระดับสากล สู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน เข้ารับการตรวจประเมิน จนได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างมูลค่าให้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สร้างการรับรู้ และคุณค่าของตราสัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยาม ” และมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไป

จึงขอขอบคุณและจะพัฒนาให้ #เรือนรับรองของเมืองมหาชัย ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

#SPIER1964

@ท่าเรือ ภัตตาคาร ๒๕๐๗

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11:00 – 21:00 น.

@Rublom cafe’&bar

เปิดทุกวัน 07:00 – 19:00 น.

@Heaven bar เปิดทุกวัน17.00-24.00

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 𝟬𝟲𝟱-𝟬𝟵𝟲𝟰𝟲𝟵𝟬

ที่ตั้ง: ท่าเรือมหาชัย ใกล้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ถนนเศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (ภัตตาคารท่าเรือมหาชัยเก่า)

แผนที่: https://goo.gl/maps/iJHLQNdHjyWpRw1h7

Related Articles