สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ”ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับจำนวนจำกัด 70 ท่าน/รุ่น ติดต่อสอบถาม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  โทรศัพท์ มือถือ : 086-324-8024  E-mail: offsakhon@gmail.com  ตอบรับและชำระค่าอบรมภายใน 20 ตุลาคม 2566

Related Articles