สัมมนาการทำความเข้าใจการขอรับการสนับสนุน การเบิกจ่าย รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬา

สัมมนาการทำความเข้าใจการขอรับการสนับสนุน การเบิกจ่าย รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬา

สัมมนาการทำความเข้าใจการขอรับการสนับสนุน การเบิกจ่าย รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร รองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร และนายเชาวลิต พูนประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมสัมมนา การทำความเข้าใจการขอรับการสนับสนุน การเบิกจ่าย และการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมธารา ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Related Articles