อบจ.สมุทรสาคร จัดงาน FARM FOOD FRESH สร้างรายได้สู่กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 22-26 พ.ย.66 นี้

อบจ.สมุทรสาคร จัดงาน FARM FOOD FRESH สร้างรายได้สู่กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 22-26 พ.ย.66 นี้

อบจ.สมุทรสาคร จัดงาน FARM FOOD FRESH สร้างรายได้สู่กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 22-26 พ.ย.66 นี้
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น. นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “FARM FOOD FRESH”  ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานแสดงสินค้า ซีพี แอ๊กตร้า สาขาสมุทรสาคร (แม็คโคร) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ซีพี แอ๊กตร้า สาขาสมุทรสาคร (แม็คโคร) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร 

สำหรับกิจกรรม “FARM FOOD FRESH” ที่จัดขึ้นนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรม จึงทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีอาชีพที่หลากหลาย เช่น เกษตรกรรม ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งนี้นับตั้งแต่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ซึ่งกินระยะเวลายาวนาน ทำให้ประเทศไทยเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับในปัจจุบันสินค้าต่างๆ มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิม ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และจากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีแนวคิดในการบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วน จัดทำกิจกรรม “FARM FOOD FRESH” ขึ้น เพื่อจะได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพโดยใช้กลไกการตลาด อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

ภายในงานมีผลิตผลทางการเกษตร การประมง อาทิ กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้แขวน ไม้กระถาง เห็ด ผัก ผลไม้ ทั้งเป็นต้นนำไปปลูก และพร้อมรับประทานได้เลย ปลาเค็ม ปลาทู ปลากระพงทอดน้ำปลา อาหารทะเลแปรรูป สลัดผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ขนมไทย ขนม ผลิตภัณฑ์สินค้า ของดีของจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมีปลากัดสวยงามของกลุ่มเษตรกรเลี้ยงปลากัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาคร และอื่นๆ อีกมากมาย พบกับในงาน “FARM FOOD FRESH” ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่ 11.00 – 20.00 น. ที่บริเวณลานแสดงสินค้า ซีพี แอ๊กตร้า สาขาสมุทรสาคร (แม็คโคร) ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles