เปิดชิงชัย!! การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 66

เปิดชิงชัย!! การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 66

เปิดชิงชัย!! การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 66

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ( อนุกูลราษฎร์ ) ได้มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยมีนาย ผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร ดร.ปรัชญา สภาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประธานชมรมกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันให้แก่นักกีฬายูโดให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬายูโด กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการแข่งขันทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมทักษะด้านกีฬายูโดและพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน สร้างการพัฒนากีฬายูโดเพื่อความเป็นเลิศ และจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการและส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ที่จะเกิดขึ้นนี้ มียุวชนและเยาวชนที่เป็นนักกีฬายูโดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เข้ามาร่วมการแข่งขัน จำนวน 500 คน และเป็นนักเรียนนักกีฬายูโดจากโรงเรียนเทศบาลวัดตึกฯ และ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยในสังกัดทีมเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 50 คน เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวมกว่าพันชีวิต ซึ่งมีการแข่งขันยูโดทั้งหมด 5 รุ่น คือ รุ่น 8 ปี , 10 ปี , 12 ปี , 14 ปี และ 16 ปี โดยกรรมการตัดสินได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และเป็นเจ้าภาพร่วมกับเทศบาลนครสมุทรสาคร ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันกีฬายูโดครั้งนี้ พร้อมทั้งขอให้นักกีฬายูโด เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีความสุข รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นำประสบการณ์ที่ได้รับในการแข่งครั้งนี้ ไปพัฒนาฝึกฝนตนเองให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการแข่งขันกีฬายูโดในระดับที่สูงขึ้นเพื่อความเป็นเลิศต่อไป

จึงขอเชิญชวนชาวสมุทรสาคร มาร่วมชมร่วมเชียร์นักกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร และมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

Related Articles