คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เข้ายินดีผู้ว่าฯ รับนโยบายขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เข้ายินดีผู้ว่าฯ รับนโยบายขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เข้ายินดีผู้ว่าฯ รับนโยบายขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดสมุทรสคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล รองประธานสภาฯ นายธีรวัฒน์ ปุณยเรืองศักดิ์ รองประธานสภาฯ นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ เลขาธิการสภาฯ นางนพวรรณ ธนฤกษ์ชัย เหรัญญิกฯ นางสาวรุจิพัชร์ ฐิติจรัสทวีกุล กรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าพบกับ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสที่ท่านเดินทางมารับตำแหน่งเป็นพ่อเมืองคนใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อแนะนำบทบาทหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด

ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวว่า การที่ได้มาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นสู่การร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเดินหน้าเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และยังเป็นเพื่อหารือถึงการจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจให้กลับคืนมา อย่างเช่น การจัดงานสมุทรสาคร Expo ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้น และเคยจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ก่อนมีสถานการณ์โควิด 19 โดยดึงศักยภาพทางด้านการผลิตสินค้าของสถานประกอบการแต่ละแห่งออกมา รวมถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่วนสถานที่การจัดงานนั้น ถ้าจะมีขึ้นมาอีกก็ขอให้เป็นพื้นที่ๆ มีการเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของโรงงานและผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ เรื่องที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมที่จะนำเสนอสู่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด โดยจะหารือกันในโอกาสต่อไป

ด้านนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็บอกว่า ตนเองมาทำงานที่นี่ แม้จะเป็นแค่ห้วงเวลา 1 ปี แต่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครอย่างจริงจัง ซึ่งในส่วนของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจังหวัด ก็ต้องอาศัยภาคเอกชนเป็นสำคัญ จึงหวังว่านับแต่นี้จะเกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทั้งระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดร่วมกัน

สำหรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยไม่แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากสังคม ซึ่งในช่วงโควิด – 19 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด 19 ด้วยการร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สร้างโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ 10) เป็นโรงพยาบาลสีเหลือง เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในช่วงของการระบาดหนัก อีกทั้งยังได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมกับจัดหาสิ่งของอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้กับทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร ตามที่มีผู้แจ้งความประสงค์มาอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดหาสิ่งของต่างๆ เพื่อมอบให้กับเด็กๆ และผู้ยากไร้ จัดโครงการคลายเครียดเพื่อสาธารณะกุศล จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ดีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปัจจุบันมีนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มีสมาชิกทั้งหมดเกือบ 400 แห่ง

Related Articles