ประชาชนหมู่ 1 ต.บางโทรัด จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ประชาชนหมู่ 1 ต.บางโทรัด จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ประชาชนหมู่ 1 ต.บางโทรัด จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ช่วงเช้า นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด นายนิติธร ธีรรังสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด ประชาชนหมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ร่วมกับพี่น้องแรงงานต่างด้าว (พม่า) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งในเขตหมู่บ้านและบริเวณวัด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเป็นวันชาติ เพื่อถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

Related Articles