ก.ธ.จ.สมุทรสาคร ประชุมหารือ ติดตามโครงการ “มหกรรมกล้วยไม้” และ “เล่งเกียฉู่”

ก.ธ.จ.สมุทรสาคร ประชุมหารือ ติดตามโครงการ “มหกรรมกล้วยไม้” และ “เล่งเกียฉู่”

ก.ธ.จ.สมุทรสาคร ประชุมหารือ ติดตามโครงการ “มหกรรมกล้วยไม้” และ “เล่งเกียฉู่”

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมท่าฉลอม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ธ.จ.) (นอกรอบ) ครั้งที่ 5/2566 โดยมี ก.ธ.จ.สมุทรสาคร ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ​มีผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ หน่วยงานละ 1 โครงการ

โครงการในการรับผิดชอบ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 1 โครงการ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพ การจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรมหลัก งานมหกรรมกล้วยไม้ และของดีสมุทรสาคร งบประมาณ 1,527,000 บาท และโครงการในความรับผิดชอบ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน จัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย จีน ตรุษจีน เล่งเกียฉู่ สืบสานตำนานมังกร งบประมาณ 5,947,900 บาท หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้น​ที่​สอดส่อง​โครงการ

Related Articles