ประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 10/2562

ประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 10/2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ อักษรทับ เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 10/2562 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง โครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชนิดกีฬาและจำนวน การทดสอบสมรรถภาพ ข้อตกลง นักกีฬาที่ได้ไปคัดเลือกกีฬาเยาวชน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4 “มหาชัยเกมส์” เรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดตราด ปฏิทินการเตรียมงาน กำหนดการต่างๆ ชนิดกีฬาและจำนวน ชนิดกีฬารายชื่อกิจกรรม การรับฟังโอวาทและการแต่งกาย การทดสอบสมรรถภาพ งานเลี้ยงนักกีฬา การประสานงานและเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles