อบจ.สมุทรสาคร ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ในกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานในกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

Related Articles