ทน.สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

ทน.สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

ทน.สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุ เทศบาลนครสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยมีพระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง ) เป็นประธานสงฆ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายก อบจ.สมุทรสาคร นายก ทน.สมุทรสาคร ปลัดจังหวัด ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร ประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่นี้ ในการนี้พระเทพสาคมนุนี ฯ ได้อ่านสัมโมชนียคาถา จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จะได้กล่าวอวยพรวันปีใหม่ให้แก่ผู้ที่มาร่วมในพิธี

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่นี้ ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ที่บริเวณรอบวงเวียนน้ำพุ ซึ่งถือเป็นใจกลางเมืองของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่หยุดทำงานได้มาทำบุญร่วมกับครอบครัว เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลตลอดปีและตลอดไป อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Related Articles