นายก อบจ.สค. ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งรอการรักษา รพ.นครท่าฉลอม

นายก อบจ.สค. ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งรอการรักษา รพ.นครท่าฉลอม

นายก อบจ.สค. ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งรอการรักษา รพ.นครท่าฉลอม

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งรอการรักษา โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles