สุดปลายทาง ที่รางจันทร์

สุดปลายทาง ที่รางจันทร์

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริมท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน​ บ้านชายทะเลราง​จันทร์​ โดยมี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประมงจังหวัด ผอ.วิทยาลัยชุมชน หน.กลุ่มงาน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด หน.การค้าภายในจังหวัด หน.กลุ่มงาน สนง.เกษตรจังหวัด สภาเกษตร​ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนาโคก ผู้จัดการบริษัทประชารัฐ/รองประะธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร​ เลขาธิการหอการค้าฯ​ ผู้แทน อบจ.สมุทรสาคร เข้าประชุม​ เพื่อหาแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บ้านชายทะเลรางจันทร์ “สุดปลายทาง ที่รางจันทร์” ณ​ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง​เมืองสมุทร​สาคร

Related Articles