อบจ.สมุทรสาคร จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “จุมพรวดเกมส์” พัฒนาต่อยอดทักษะกีฬาว่ายน้ำแก่เด็กและเยาวชน

อบจ.สมุทรสาคร จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “จุมพรวดเกมส์” พัฒนาต่อยอดทักษะกีฬาว่ายน้ำแก่เด็กและเยาวชน

อบจ.สมุทรสาคร จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “จุมพรวดเกมส์” พัฒนาต่อยอดทักษะกีฬาว่ายน้ำแก่เด็กและเยาวชน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  นายอุดม ไกรวัดนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ “จุมพรวดเกมส์” โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมีนายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในนามผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน และมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายฐิติพงษ์  เตละวาณิชย์ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สมุทรสาคร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

สำหรับการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ “จุมพรวดเกมส์” ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด มีนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขัน ซึ่งเป็นเด็ก และเยาวชนอายุระหว่าง 8 – 18 ปี แบ่งเป็น 5 รุ่นอายุ มีรายการแข่งขันทั้งหมด 60 รายการ มีนักกีฬา 70 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาก็จะได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถ ได้มีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาต่อยอดทักษะการเล่นกีฬาว่ายน้ำ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสมุทรสาครได้ต่อไป

Related Articles