สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ งานวันครู 2567

สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ งานวันครู 2567

สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ งานวันครู 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ งานวันครู 2567 ระหว่างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ในนามทีม VIP สมุทรสาคร พบกับคณะผู้บริหาร ครู สถานศึกษา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

Related Articles