สมุทรสาครบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5

สมุทรสาครบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5
สมุทรสาครบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยปลัดจังหวัด นายอำเภอกระทุ่มแบน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้บูรณาการร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเพื่อดำเนินมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยได้จัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการ 3 มาตรการ จาก7มาตรการ ประกอบด้วยการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน / มาตรการทำความสะอาดฝุ่นละอองในอากาศ และมาตรการควบคุมและลดมลพิษด้านการคมนาคมและขนส่ง โดยได้มีการเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การแจกหน้ากากอนามัย N 95 ให้กับประชาชนทั่วไป จาเทศบาลนครอ้อมน้อยไปจนถึงถนนเพชรเกษม, ร่วมกันล้างทำความสะอาดล้างถนนเพชรเกษม(ฝั่งขาออก) ตั้งแต่ปากทางเข้าเทศบาลนครอ้อมน้อยไปจนถึงบริเวณหน้าแขวงทางหลวงสมุทรสาคร รวมระยะทาง 200 เมตร
จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร, สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ร่วมกันตั้งด่านตรวจวัดจับควันดำ ตามมาตรการควบคุมและลดมลพิษด้านการคมนาคมและขนส่ง บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
สำหรับกิจกรรมนี้ สืบเนื่องจากช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุการเกิดทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้กระทำ ซึ่งในขณะนี้ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำลังได้รับผลกระทบจาสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นจังหวัดสมุทรสาครจึงได้มีประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมาตรการจำนวน 7 มาตรการ ประกอบด้วยมาตรการควบคุมและลดมลพิษด้านการคมนาคมขนส่ง,มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่ง,มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างและผังเมือง,มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม,มาตรการทำความสะอาดและลดฝุ่นละอองในอากาศ,มาตรป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

Related Articles