พิธีให้โอวาทนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร “ตราดเกมส์”

พิธีให้โอวาทนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร “ตราดเกมส์”

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้โอวาทนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาครในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดตราด “ตราดเกมส์”

เพื่อเป็นการให้กำลังใจนักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬาทุกท่าน ที่จะไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ให้เกิดขวัญ เกิดกำลังใจ มีพลังในการต่อสู้ และแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆได้อย่างสมความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้มอบเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและค่าเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร

Related Articles