อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัน อบจ.

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัน อบจ.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน โดยปริมาณขยะที่เก็บได้จำนวน 144.4 กิโลกรัม ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) และนอกจากนี้บุคลากรในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ยังช่วยกันทำความสะอาด โดยการเก็บ กวาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เครื่องจักรกล ณ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสาคร อีกด้วย

Related Articles