เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดที่ สวนลุมพินี

เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดที่ สวนลุมพินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

เกิดสายธารการให้ที่งดงาม

งานกาชาดประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๕ -๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐- ๒๒.๐๐ น.
เที่ยวสนุก สุขใจได้กุศล
เที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินี รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Related Articles