ประธานสภา อบจ.สค.ขอพรปีใหม่นายก อบจ.สค.

ประธานสภา อบจ.สค.ขอพรปีใหม่นายก อบจ.สค.

วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 ขอพรจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และพูดคุยปรึกษาหารือในการบริหารงานเพื่อพัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกันต่อไป ณ บ้านพักพอร์โต ชิโน่ พระราม 2

Related Articles