เศรษฐกิจพอเพียง

สมุทรสาครลง MOU ประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สมุทรสาครลง MOU ประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. ที่วัดท่าเสา ม.1 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54…

อบจ.สมุทรสาคร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำสู่การปฏิบัติได้จริง

อบจ.สมุทรสาคร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำสู่การปฏิบัติได้จริง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3 โดยมีนายประสิทธิ์ จุ่นขจร…

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 6 มกราคม 2566 นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดำเนินการติดตามและเตรียมความพร้อม การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนพอเพียง โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ และปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน…