สภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อเปิดประชุมสภาครั้งแรก พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีประธานสภาคนแรก

สภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อเปิดประชุมสภาครั้งแรก พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีประธานสภาคนแรก

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (ครั้งแรก) พร้อมกันนี้ก็ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (คนแรก) โดยมี นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ,นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ เลขานุการสภาฯ,นายไพรวัลย์ เสือคง (สท.),นายอดุลย์ บุญประคอง (สท.),นายบุญเลิศ เยี่ยมสวัสดิ์ (สท.),นายสุรชาติ ตันติปาลี (สท.),นายหฤฑีฐ์ ศรีเอียด (สท.),นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน (สท.),นายกนกศักดิ์ มุธิโต (สท.),นางสุมิตรา บุญโสดากร (สท.),นางยุวพร นวชาติกุล (สท.) และ นายสมหมาย ฤกษ์นาวี ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

 

Related Articles